15.03.2017

(måske) Den største hemmelighed

Kend dig selv

Kend dig selv, og du vil kende Gud og universets hemmeligheder. Sjælen eller selvet eksisterede før kroppen, og den er indespærret i kroppen. Sjælen er skjult, og i sjælen er Gud skjult. Gud kendes også som Sandheden, Allah, Brahman, Jahve, Tao, vorherre, skaberen, den ene, enheden, intetheden, det højeste væsen, den store ånd, den guddommelige bevidsthed, det universelle sind, den hellige kreativitet, den ultimative virkelighed, det øverste princip, det kosmiske, det transcendente, det absolutte, den suprakosmiske tomhed, uendeligheden, kilden til al eksistens og de kræfter og naturlove der styrer alt i den. Fremover bruges Gud som en betegnelse for alt dette.

Vi er spirituelle væsner der har en midlertidig menneskelig oplevelse. Vi er alle sammen blot besøgende her i denne fysiske verden. Den menneskelige oplevelse er dog langt fra let. Det er ikke let at være menneske og at gøre det rigtige i livet.

Hvis du vil indvies i Guds hemmeligheder og mysterier, må du være dristig, modig og frygtløs af kærlighed. Du kan opnå at blive forenet med Gud. Søg hemmelighederne alene med tålmodighed, nysgerrighed og disciplin og du vil få dem at se. Logik og videnskab kan ikke alene forklare, beskrive eller få en nærmere Gud. Forlad dit almindelige liv, glem hvad du er blevet fortalt, aflær hvad du har lært, for intet vil være som du har kendt det. Se ind i dit hjerte, mens du lever, for livets hemmeligheder er ikke garanteret efter din død.


Enheden

Mange kender til dråben og oceanets overflade, de enkelte dele, det jordiske begrænsede paradis, men ikke oceanets dybder og hele oceanet, helheden, de guddommelige uendelige dimensioner. Vi er fanget og lever på eksistensens uperfekte dualistiske materielle plan af lys og mørke i tredimensionelt rum og lineær tid. På overfladen ser fysiske ting og mennesker forskellige ud, men i den indre virkelighed er alt én og den samme. Hvis du kan se sådan på livet, vil spændinger forsvinde og livet vil blive smukt og afslappet.

Søg kvalitet og dybden, ikke kvantitet eller det overfladiske. Søg træets stamme, ikke dets grene. Søg helheden, vælg helheden, vær helheden. Der vil ikke være nogen dualitet, alt vil hænge sammen, alt vil være ét, en fuldkommen perfekt enhed. Hverken du eller jeg vil have betydning. Godt og ondt, lys og mørke, gammelt og nyt, fortid og fremtid, vil blive en tidløs uendelig enhed til stede i øjeblikket besejret af kærlighed. Langt inde i den indre verden tæt på Gud er der kun lys og fred.

Alt udgår fra og er skabt af Gud. Vi er alle Guds børn, og vi bør oplyse, inspirere og befri andre og ikke spille små og lade os overvælde af dem der er misledte. Vi er i Gud, ved Gud og med Gud, og Gud er i alt og alle. Der findes ingen højere sandhed end erkendelsen af enheden af Gud og al eksistens.


Sjælens udødelighed

Den som forlader verden for at følge den spirituelle vej, vil på et tidspunkt møde oplevelsen af døden. Den der finder døden, vil se illusionen af det fysiske liv og vil finde og opleve hemmelighederne, mysterierne og sjælens udødelighed. Fysisk død vil ikke længere være så skræmmende, når man indser, at sjælen på et tidspunkt vender tilbage til at være ét med enheden. Spirituel oplysning og forberedelse til døden er derfor tæt forbundet.

I den indre verden kan mørket være nødvendigt for, at vi kan finde lyset. Se døden, dine djævelske skyggesider og underbevidsthed i øjnene, oplys alt der er mørkt i dig og få det ud af kroppen og sjælen, ved at acceptere, integrere og bevidstgøre det. Det er hårdt, ubehageligt og tidskrævende arbejde, men også noget af det mest givende du kan gøre for dig selv og andre. Det vil være som at blive genfødt til sandheden, at starte på en frisk med en fri nøgen sjæl, en renere bevidsthed og et nyt sundere verdensbillede og udsyn på livet.

Vi skal alle dø og tilbage til Gud på et tidspunkt. Vi når alle engang frem til samme destination. Kun graden af opmærksomhed og forståelse af mysteriet undervejs er i virkeligheden forskellig for os. Den spirituelle rejse og individuationsprocessen vil fremskynde din åndelige udvikling og gøre det lettere for dig at kontrollere dine tanker og følelser, når ydre faktorer og omstændigheder ikke går som ønsket. Resultatet vil være mere indre ro, glæde og salighed mens du lever.

Hvis du ser frygt og skyld i Gud, betyder det, at du har disse træk i dig selv. Accepter usikkerhed, og livet vil blive et eventyr. Ser du kærlighed og medfølelse i Gud, er det det som fylder dig. Husk, at på selvkundskabens rejse vil du ofte blive snydt af dine, verdens og Guds illusioner. Gud er den største illusionist.

Fuldkommengørelse kræver stræben, og at du satser din rigdom, krop og dit ego. Hvis du er i tjeneste til Gud og helheden, vil du dog ikke blive forurenet af mørket. Arbejd altid på at forbedre dig og vær åbensindet og fantasifuld. Stræb efter at blive uafhængig og stærk nok i dig selv, selvom det ikke er let og kræver en stor indsats. Din tid, opmærksomhed og den spirituelle rejse vil være uvurderlig og det hele værd.


Forlad skuespillet

Den sande stræben, den åndelige vej og sand frihed er ikke for den, der er opslugt af den ydre verden. Vejen vil ikke altid være populær eller sikker, men den vil være moralsk rigtig og sand. Du vil måske ikke finde mange mennesker på din vej, men du vil aldrig være alene, for du vil altid være med Gud.

Der er få der ikke er bundet af deres ego, fornøjelser, rigdom og den ydre verden. Alt ud over det nødvendige og de basale behov er gift for sjælen. Opgiv egoisme, begær, forfængelighed, ære, stolthed, position, magt, berømmelse, succes og rigdom, og find tilfredshed. Intet varer ved, livet er kort, så gå ikke for meget op i det ydre, frigør dig fra det. Hvis du før var drevet af giftige kvaliteter, hold op med at lyve over for dig selv, sig nej til at fortsætte sådan, anger, og sig, at du tog fejl, og at du vil forbedre dig. Du skal nok blive tilgivet af andre og af Gud.

Forlad det kulturelle skuespil, konsensus virkeligheden, der bygger på negative kvaliteter og social manipulation. Sand visdom er at kunne se igennem dette skuespil og denne illusion, ud over det fysiske og vores almindelige sanser. Tag ikke dette skuespil seriøst, og du vil finde magi og lykke i livet. Et godt menneske vil modstå og kæmpe imod et samfund eller system der er baseret på negative forvirrende kvaliteter. Vær kritisk over for autoriteter, lad være med at følge ordrer og stol på din guddommelige intuition. Bliv ikke så komfortabel, at du ikke tør bevæge dig ind i ukendt territorium. Følg hjertet og Gud i stedet for mængden.

Lev dit liv som om, at det er et mirakel. Du er ikke dit ego, din fysiske krop, hvad du gør eller en rolle i livet. Igennem livet er du blevet formet af din familie, dit samfund, din kultur, religion, nationalitet og politiske og andre overbevisninger, men det er ikke den du er inderst inde. Du er et spirituelt væsen, ét med enheden, en uforanderlig opmærksomhed, et udsigtspunkt fra den guddommelige bevidsthed der observerer resten af universet og al eksistens. Du er et unikt, uvurderligt, uendeligt, ubegrænset, guddommeligt væsen. Vi er oprindeligt født som grundlæggende gode mennesker, men mange af os bliver desværre misledt, programmeret og manipuleret igennem livet.

Djævlen og dine indre dæmoner, jinn, archonter og spøgelser, de negative aspekter i dig, elsker selvtilfredsstillelse. Hvis du lader dit ego, din frygt og undertrykte følelser herske over dig, kvæler du din sjæl. Ønsk ikke dette for dine venner eller fjender. Dit eget ego er den sande djævel og din værste fjende, det der skaber kaos og usandheder. Du er hverken værre eller bedre end nogen, så sammenlign ikke dig selv med andre. Tag ansvar for dit ego og dine dårlige ord og handlinger. Det er egoet der står i vejen for din egen selvkundskab og dermed vejen til Gud.

Hvis din rigdom ikke gavner andre, vil den heller ikke gavne dig. Den som elsker andre og Gud, enheden, tænker ikke på sit eget liv. Den vil blive ét med enheden. Verden er meget lille og vi er alle forbundet. Jorden er én enkelt organisme, som vi alle er en del af, og ét menneskes overforbrug af ressourcer går ud over miljøet og resten af verden. Vi er alle i samme båd, vi er alle én, ingen er mere værd end andre, og når andre lider, gør vi det også selv på et bevidst eller ubevidst plan.

Når din lyst til at udforske den fysiske verden er udbrændt, vil din sjæl og Guds lys og nåde manifestere sig mere og mere. Vejen til lykke og mening er at lade Guds lys skinne igennem. Der er mange forskellige veje til Gud, den samme guddommelige sandhed. De fleste af vejene starter med at kigge indad, og det er begyndelsen til opvågningen fra sjælens sovende tilstand.


Kærlighed

Vi er lavet af kærlighed, universets stof. Kærlighed er den stærkeste kraft i eksistens og forbindelsen mellem Gud og alting. Kærlighed er sjælens kraft og lægemiddelet mod alle sygdomme. Der kan sjældent være virkelig kærlighed uden virkelig lidelse, men den er vejen til al velsignelse. Sanselig kærlighed er flygtig, den er et spil. Sand kærlighed er skjult i den indre verden, og sand ubetinget kærlighed giver frihed, forventer ikke noget igen og kender ikke til eftertanke eller fornuft. Ligeledes er den nobleste retfærdighed udøvet i det skjulte.

Kærlighedens glød, åndens længsel og din egen selv-transformation er de største gaver du kan give. Du giver disse gaver videre igennem inspirerende og kærlige ord, gode intentioner og handlinger.

Den sande tjener af Gud viser sin kvalitet i prøvelsernes tid. Vær taknemmelig for alt det du har og får, selv det bitre på din vej. Tag imod det svære i livet som en udfordring der skal gennemgås. Hvis ikke du tager imod det med kærlighed og tålmodighed vil du aldrig blive tilfreds. Hvis du bliver såret, se det gode i det og lær af det. Tillad dig selv at føle negative følelser, observer dem og lad dem passere dig. Accepter det og dem du ikke kan styre, ved at praktisere forståelse, tolerance, rummelighed og kærlighed.

Sig kun hvad der er sandt, det som du mener og hold dit ord. Tal lidt og spørg dig selv om det du skal til at sige er sandt, nyttigt, inspirerende, nødvendigt eller venligt. Vær altid venlig, for du ved ikke hvad andre går og tumler med. Hvis du vil forstås, forklar dig selv. Hvis du er i tvivl om noget eller nogen, stil spørgsmål i stedet for at antage. Hvis du har noget på hjerte, sig det.

Forfølg sandhed, kærlighed og frihed. Det er de værdier som du bør værne om og det som bør motivere dig. Disse værdier vil føre dig til lykke og mening, nogle af de største mål i livet. Bevar positiviteten, hav håb og husk, at du kan gøre en forskel. Gør dit bedste, vær tapper og kæmp for retfærdighed og sandhed i verden, også selvom sandheden sjældent er populær.

Bekymr dig ikke for meget om andre, vær optaget af Gud og det guddommelige. Døm ikke, vær tålmodig med og brok dig ikke om andre. Tilgiv dem der undskylder oprigtigt for deres fejl, for vi har alle været i mørket. De fejl vi ser i andre, har vi ofte selv. Husk, at alle gør deres bedste her i livet. Husk også, at se det gode i andre mennesker og lad det inspirere dig. Påfør ikke skade på andre, stjæl ikke andres ejendele og respekter deres rettigheder og friheder. Behandl andre som du selv vil behandles, og vær den forandring du vil se. Det eneste du kan være helt sikker på at forbedre i livet er dig selv. Din sjæl udvikler sig i takt med, at du besejrer dine egne fejl og svagheder. En ren sjæl vil blive ét med enheden.


Udvidelse af medfølelse

På vejen til at blive bedre mennesker må vi udvide vores medfølelse til alle levende væsner og naturen, ikke kun vores medmennesker. Derfor skal vi leve af en vegetarisk eller vegansk kost. Det er bedre for vores eget helbred, dyrevelfærden og miljøet. Dyreproduktionen i dag er noget af det mest forurenende for miljøet på grund af den måde produktionen foregår, med et stort forbrug af land, afgrøder og vand. Som menneske kan man sagtens leve og være sund uden at spise kød fra dyr. Hvis man spiser kød, deltager man i at tage dyreliv for smagens og ens egen tilfredsstillelses skyld. At handle sådan er umoralsk og opfordrer til brutalitet og ondskab i verden. Mennesker har ikke ret til at bestemme over andre sansende væsners liv. Mange er ikke klar over, at de bidrager til denne frygtelige forbrydelse og situation. De undertrykker deres spirituelle egenskab til at kunne elske alle levende væsner.

Modstandere af plantebaseret kost argumenterer ofte fejlagtigt, at det er forkert at spise planter, da de også er levende organismer. De glemmer dog, at de selv indirekte forbruger mange flere planter, da dyr skal indtage mange afgrøder for at vokse sig store. Derfor forbruger kødspisere ikke kun de dyr de spiser, men også de mange planter dyrene har indtaget. Udvikler vi en dag evnen til at kunne leve af lys og luft alene, burde vi også undgå at spise planter, da de er levende organismer. Vi er dog endnu ikke nået dertil evolutionært. Derudover kan man ræsonnere, at grøntsager og frugter er skabt til at blive spist fra naturens og Guds side. Hvis ikke de forbruges mens de er modne, ender de nemlig med at rådne og gå til spilde.

Det er kun ved, at enkelte personer hæver sig over mængden og bliver mere moralske, at vi til sidst som helhed når frem til et højere bevidsthedsniveau. Der vil efterhånden samle sig en kritisk masse som vil påvirke mindretallet i samme positive retning. Vi vil en dag forstå vores pligt over for alle levende væsner og arbejde intelligent sammen mod fred og kærlighed for alle, da vi alle er børn af Gud. Vold mod andre mennesker og dyr er kun acceptabelt i selvforsvar mod dem der påbegyndte volden. Hvis vi behandler andre væsner dårligt, vil vi også selv blive behandlet dårligt. Vores samfunds fremskridt og moralske udvikling kan måles i hvordan vi behandler vores dyr. At nogle dyr er mere værd end andre er forkert og dobbeltmoralsk.


Harmoni mellem hjertet, hjernen og kroppen

Hjertets ønsker strider nogle gange imod hovedets og intellektets. Nogle mennesker bor primært i hovedet, andre i hjertet. De er to polariteter og deres sprog er meget forskellige. Nogle har stor intellektuel viden, men et tomrum og ikke meget oplevet følt viden i hjertet. Vejen til Gud og menneskers højere bevidsthed er ofte igennem hjertet. Hovedet kan ikke altid forstå hjertet, men hjertet kan forstå og have medfølelse for hovedet, fordi hjertet er dybere end hovedet. Både hjertet og hjernen er redskaber os mennesker har til at navigere i denne verden. Balancen mellem og foreningen af intellektuel, logisk viden og oplevet, følt, intuitiv viden er nødvendig for sand fuldkommengørelse.

Foreningen af følelser, tanker og handlinger leder til fuldkommengørelse. I mennesket kan man se på følelser som det feminine og moderlige tæt forbundet med hjertet, tanker som det maskuline og faderlige forbundet med hjernen, og handlinger som det skabende aspekt og barnet forbundet med kroppen. Vores følelser og intuition har en vigtig rolle i at guide os på rette vej og væk fra de forkerte veje. Det som vi holder af vil være det som vi tænker på, og i sidste ende det som styrer vores handlinger og vilje. Først når vi holder nok af noget, vil vi brænde for at handle og skabe forandring i verden. At handle positivt er en stor og vigtig del af at være en vågen sjæl, og det eneste der rent faktisk vil skabe forandring. Når det vi føler, det vi tænker og måden vi handler på er forenet uden nogle modsigelser, er vi på vej til at blive fuldkomne mennesker med fuldkomne bevidstheder.


Okkult viden

Søg esoterisk, okkult, skjult, hemmelig viden om dig selv, mennesket, og Guds og universets naturlove. I modsætning til eksoterisk almen viden som kun dækker de ydre lag af et emne, penetrerer esoterisk viden ind til de indre lag af emnet som er sværere at forstå. Esoteriske okkulte traditioner som alkymi, hermetisme, mysticisme, shamanisme, gnosticisme, hesykasme, sufisme, astrologi, tarot, kabbala, rosenkreuzerordenen, frimureri og teosofi har været til for at formidle viden til de initierede om, hvordan Gud og universet sammen med menneskets frie vilje og beslutninger medskaber den virkelighed vi oplever. De skjulte, spirituelle love og energier overgår og arbejder ofte mere end de synlige, fysiske love. Disse naturlove er med til at afgøre konsekvenserne af moralsk korrekt og forkert menneskelig adfærd. Menneskets opgave er at forstå, acceptere, tilpasse sig selv efter og leve i harmoni med de fysiske og skjulte naturlove, så vi bedst muligt kan rense os selv, udvikle os individuelt og kollektivt og opnå sand frihed og lykke for alle.

Sandheden er, at vores eksistens er skabt, vedligeholdt og kan forandres af Gud og universets naturlove sammen med menneskets frie vilje. Visse aspekter af eksistens er determineret, skæbnebestemt, skrevet af Gud og kan ikke ændres. Andre aspekter af eksistens er ikke-determineret, tilfældige og kan ændres igennem menneskets frie vilje, hvilket lægger et stort ansvar på mennesket til at agere moralsk forsvarligt i verden.

Mange oplever, at jo mere man udvikler og renser sig spirituelt, jo bedre bliver man til at se, høre og fornemme tegn fra Gud. Disse tegn og synkroniciteter guider en i harmoni med resten af det fysiske univers og det guddommelige, som bliver ens nye kompas i livet. Når man har passeret en særlig grænsen i sin spirituelle udvikling, er det svært at gøre andet end at følge Guds vilje. Man begynder aktivt at forene sin egen vilje med Guds. Der er ingen vej tilbage. Intuitivt føles det som det eneste rigtige og den eneste mulighed at gå Guds vej. Sjælen er her begyndt at få hjemve.

Hvordan mennesker agerer i verden handler blandt andet om den tilstand og det miljø de er i. Den tilgængelige information i omgivelserne kan potentielt blive til viden som kan forstås og indtages i menneskers beslutningsprocesser. Dette fører til menneskelig handling og visdom som skaber den manifesterede virkelighed og resultaterne i verden. Hvis denne proces foregår med et højt niveau af kærlighed, opmærksomhed, moral og intelligens vil det skabe orden i verden. Foregår denne proces med frygt, lav opmærksomhed og ved at ignorere sand information, vil det føre til uvidenhed, forvirring, tåbelig adfærd og i sidste ende kaos, hvilket desværre ses mange steder i verden i dag.

Foroven således forneden, og forneden således også foroven. Derude således indeni og omvendt. Naturen og universet, det ydre fysiske makrokosmos spejler og reflekterer mennesket og selvet, det indre spirituelle mikrokosmos. Der er guddommelige dimensioner både i det store foroven og det lille forneden. Når disse to dele forenes og dynamikken mellem menneskets frie vilje og Guds naturlove er i harmoni, bliver mennesket forenet med det guddommelige og kommer tættere på fuldkommenhed og enhed.

Dit hjerte, din krop og bevidsthed er broen og templet mellem de to verdener, det fysiske og det spirituelle, mellem selvet og Gud. Oplevelsen af denne forening finder sted i dig.

Overordnet set kan man sige, at universet og eksistens består af udadvendte og indadvendte bevægelser. Mennesker kan også foretage udadvendte og indadvendte bevægelser og aktiviteter. Det udadvendte er skabende og søgende, hvor det indadvendte er overgivende og søger tilbage mod kilden til al eksistens og Gud. Mennesker indeholder begge aspekter, men nogle er mere udadvendte og andre er mere indadvendte. Som menneske er man nødt til at deltage i den fysiske skabte verden. Man skal dog være opmærksom på ikke at miste forbindelsen til Gud og det uskabte. Ellers risikerer man at miste sine rødder og ender med at blive udbrændt, stresset og ulykkelig. For at opnå og bevare indre ro er det derfor nødvendigt at vende indad regelmæssigt, uanset hvor man befinder sig på den spirituelle rejse.

Besiddelse af de højeste niveauer af okkult viden kan bruges til godt og ondt i verden. Dem der bruger okkult viden til gode formål har et højt niveau af personligt ansvar og vil dele og afsløre denne viden til alle når det er muligt. De er drevet af kærlighed og lys til at opnå en øget bevidsthed, en højere moral, mere frihed og en tættere kontakt til Gud for dem selv og andre. Dem der bruger okkult viden til onde formål anvender den til at skabe en magtforskel mellem dem selv og andre og vil derfor altid holde den hemmelig. De er drevet af frygt og mørke til at kontrollere, manipulere, undertrykke og styre dem der ikke besidder denne viden. Man kan sige, at de er drevet af djævlen, deres egoer og de negative aspekter i dem selv.


Den mystiske oplevelse

Den mystiske oplevelse er noget af det smukkeste og største vi kan opleve i livet. Igennem meditation, faste, bøn, mantraer, musik og dans, trommeceremonier, holotropisk vejrtrækningsøvelser, rebirthing breathwork, sensorisk isolation, drømme, spontane ændrede bevidsthedstilstande og andre hellige teknologier kan mennesker opnå kontakt med mystiske guddommelige dimensioner. De oplever, at deres sinds eller tredje øje åbner sig og forbinder dem med deres højere selv, en højere intelligens, den spirituelle verden og Gud.

Der findes gude-molekyler og magiske urter der kan indtages og give mennesker direkte mystiske transmissioner. Igennem tiden har mennesker indtaget forskellige sakramenter for at opnå kontakt med Gud. Sakramente betyder helligt sind eller intellekt på latinsk, og medicinske planter og sakramenter kan bestemt hjælpe mennesker med at opnå hellige sind. Blandt sakramenter brugt igennem tiden kan nævnes religiøs brug af cannabis, magiske svampe, peyote-kaktus og ayahuasca i sydamerikansk shamanisme, haoma i pre-islamisk og pre-sufistisk zarathustrianisme, kykeon i de eleusinske mysterier, soma i pre-hinduistisk vedisk religion, livets træ (sandsynligvis det DMT-holdige akacietræ) i det gamle Egypten, mm. Den psykedeliske svamp spids nøgenhat ses endda afbildet i kalkmalerier i visse danske kirker. Brød og vin som serveres i kirken i dag er blot inaktive moderne symbolske versioner af de ægte hellige sakramenter.


Indre rejser

Pas på! Indtag ikke hellige sakramenter alene og uden at læse og høre grundigt om dem. De kan give meget kraftfulde oplevelser som kræver et sundt og modent ego samt seriøs forberedelse. At bruge de hellige teknologier korrekt er en videnskab i sig selv, og det anbefales at man hjælpes af en erfaren guide på området. Hvis man vil indtage et helligt sakramente, er fysiske og mentale forberedelser meget vigtige. Det er også gavnligt at være bevidst om sin intention i at påbegynde en indre rejse. Man skal være åben for et bredt spektrum af mulige oplevelser. Man kan opleve personlige episoder og følelser fra ens fødsel og barndom op til nutiden, oplevelser fra det kollektive ubevidste, transpersonlige begivenheder fra andre tidsaldre, tidligere inkarnationer, visioner af og identifikation med celler, materialers strukturer, mønstre og geometri, dyreliv, planeter og galakser, intuitive forståelser af universelle symboler, spørgsmål og svar angående menneskets oprindelse, sjælen og bevidstheden, kontakt med kendte og ukendte væsner, dæmoner, aliens, religiøse figurer, forbindelse med Gud og alt ind imellem. Mange af disse oplevelser kan ikke beskrives med ord og overgår alt hvad man kender fra den fysiske verden. Oplevelserne kan både være meget skræmmende og meget smukke i alt fra helvedeslignende tilstande til himmelske dimensioner. Derfor er indre rejser ikke noget der kan anbefales til andre, men noget man selv skal føle sig kaldet til at prøve. Der kan være farer forbundet med at åbne sit sind op til den spirituelle verden.

Ligeså vigtigt som forberedelsen til de indre rejser er den efterfølgende integration af dem i ens hverdag. Efter en indre rejse er det meget nyttigt at prøve at sætte ord på og skrive sine oplevelser ned til senere brug og analyse. Man skal arbejde med den viden man får downloadet under en rejse, for det sker ikke af sig selv uden indsats. De indre rejser kan vise en, hvad man skal arbejde på og give svar på sine intentioner, men man skal selv udføre arbejdet. Hvis man forbereder sig, får hjælp af en guide, bruger sakramenterne med respekt, analyserer oplevelserne og får integreret dem, kan de skabe dybe positive forandringer i en på det fysiske, mentale og spirituelle plan.


Menneskelig opgradering

Vi er bundet af vores fem sanser. De fem store traditionelt anerkendte sanser er syn, hørelse, smag, lugt og følelse. Derudover har vi også balance- og kropssanserne, der fortæller os om vores placering i forhold til tyngdekraften, vores kropsdele og omgivelserne. Disse sanser opererer dog kun inden for begrænsede felter og områder. Faste genstande består for eksempel i virkeligheden af vibrerende atomer og energi, men vi oplever det ikke. Ligeledes er der områder af lys og lyd som de menneskelige øjne og ører ikke kan opfange. Det spirituelle og guddommelige ligger ud over de almindelige sansers begrænsninger. Der er en anden dimension af sandhed der eksisterer uafhængigt af vores sanselige oplevelse af den. De hellige teknologier kan bruges som instrumenter til at ændre vores sanser, så vi kan opleve mere af virkeligheden og sandheden.

Vi er nået til et sted i menneskehedens udvikling hvor verdensbilleder skiller os fra hinanden. Trossystemer og verdensbilleder formes i de tidlige formative år af vores liv. Det er nødvendigt, at vi reviderer og aflære nogle af de fejlagtige tænkemåder vi har lært igennem vores opvækst og omgivelser. Der er brug for et paradigmeskifte i vores forståelser af Gud, selvet og verden. Hvis man sammenligner den menneskelige hjerne med en computer, kan man sige at det er på tide, at vi defragmenterer vores computer og opgraderer vores programmeringer og styresystemer fra version 1.x til version 2.0. Kalder vi ateisme, de forskellige eksoteriske religioner, dominante kulturer, politisk og økonomisk tænkning og andre forældede ideologier for version 1.1, 1.2, 1.3, osv., er trossystem version 2.0 det næste led i den menneskelige evolution som vil føre os til korrekt tænkning og handling med sammenhørighed som resultat.

Hvis alle mennesker har samme eller et mere ens styresystem, undgår vi konflikter og lidelse på jorden. Man behøver ikke at fraskrive sig sit tidligere verdensbillede fuldstændigt, blot at søge dybere og transcendere og udvide det til at være mere universelt, inklusivt og samlende. Vi skal alle være på samme bølgelængde og bevidsthedsniveau og ikke kæmpe imod hinanden for, at der kan ske positiv forandring i verden. De hellige sakramenter er en arkaisk teknologi, der kan defragmentere og downloade ny software og nye styresystemer i mennesker. Den moderne hardware version af dette er selvfølgelig internettet. Begge teknologier kan bruges til at udvide bevidstheden og begge skal bruges korrekt, fornuftigt og ansvarligt.


Ulovlige dimensioner

De hellige teknologier kan sætte os i direkte kontakt og kommunikation med guddommelige spirituelle dimensioner og kan give os adgang til underbevidstheden som påvirker mange af vores tanker og handlinger. Vi kan opleve en intens følelse af enhed og forbundethed med Gud og alt i universet.

Det er en forbrydelse mod menneskeheden, at de hellige sakramenter er blevet holdt skjult fra os og er blevet gjort ulovlige. Hvis ikke man har lyst til at bruge dem, er det helt forståeligt og et menneskes eget frie valg ikke at gøre det. Dem der får noget positivt ud af det og en dybere forståelse af sig selv og universets hemmeligheder burde dog have lov til at bruge dem uden at blive straffet for det. Det er en menneskerettighed at have lov til at opleve denne guddommelige forbindelse. Ellers vil forbindelsen forblive en uåbnet dør i menneskets liv, en mangel på en oplevelse med dybe indsigter som andre kan styre over og gør.

De hellige teknologier er blevet dæmoniseret som en trussel og oplevelserne derfra er forbudte og censurerede. På denne måde er det nærmest blevet gjort forbudt at ændre og udvide sin bevidsthed i vores samfund. Vi er blevet skåret af fra vores spiritualitet, vores indre selv og en højere intelligens, Gud. Teknologierne kan nedbryde kulturelt bestemte meninger og adfærdsmønstre og give plads til mere holistiske måder at tænke og handle på.


Brug for healing

Der er brug for healing på det individuelle og kollektive plan. Indre rejser kan være med til at stoppe afhængigheder og behandle undertrykte traumer og smerter ved at sætte mennesker i kontakt med kernen til deres problemer. Mennesker kan komme i kontakt med glemte indre værdier som tillid, helhed, håb og kærlighed. De kan komme i kontakt med og huske deres indre barn og sjæl. Den mystiske oplevelse i sig selv kan være meget helende og hjælpe os med at blive bedre fuldkomne mennesker. Det kan hele holistisk og transformere menneskers verdensbilleder og bevidstheder. Man skal dog huske, at de hellige sakramenter er meget kraftfulde og ikke virker for alle, og derfor skal de bruges med dyb respekt og forsigtighed. De er ikke mirakelmidler eller løsningen til alt. Andre teknikker kan også bruges til at aktivere menneskets indre healer.

Transpersonlig psykologi og selv-transcendens viser os, at vi kan opleve ikke-lokale bevidsthedsfelter der transcenderer vores almindelige bevidsthed. Der er uanede potentialer for menneskeheden og det skaber håb for os alle. I indre rejser kan man opleve, at sjælen og bevidstheden eksisterer adskilt fra kroppen. Man kan opleve, at sjælen har levet hundredvis af liv og i tusinder af år, hvis ikke for evigt. Spørgsmål om, hvorvidt bevidstheden bliver skabt i eller modtaget af hjernen dukker op. Svaret er, at det sandsynligvis er en kombination af begge dele. Bevidstheden er forbundet til både kroppen og det transcendente, den guddommelige bevidsthed.


Ikke flere spørgsmål

Jo bedre du forstår selvet og Gud intellektuelt og rationelt, jo dybere spirituelle oplevelser kan du have. Og jo dybere oplevelser du får, jo større mulighed har du for at forstå selvet og Gud intellektuelt. Begge dele, det intellektuelle og det oplevede, er vigtige og vil lede dig tættere på fuldkommenhed. Denne tekst giver dig nogle guldkorn, så du bedre kan forstå emnerne intellektuelt og rationelt, men den kan ikke stå alene uden direkte personlige oplevelser af selvet og Gud.

Når alt dette er sagt, så ved jeg, at jeg intet ved. Vi finder aldrig frem til den fulde sandhed hvad angår alt i eksistens, og det er okay. Som søgende rejsende er målet at nå frem til et sted, hvor man ikke har flere spørgsmål, selvom man heller ikke har alle svarene. Man har dog svarene på de store vigtige ting i livet, såsom kendskab til sig selv og Gud.

Den store kosmiske ironi er, at svarene ligger i dig selv. Den menneskelige oplevelse er midlertidig og skal derfor ikke tages for seriøs. Når man indser hvor perfekt eksistens er, kan man næsten ikke andet end at grine af det hele.

Vores kollektive mål som menneskehed er et paradis på jorden og lykke til alle mennesker uden lidelse. Vi når dertil igennem en sundere tankegang, et mere udviklet verdensbillede, selv-transcendens og enhedsbevidsthed.

Al positiv forandring i verden starter med, at alle mennesker udvider deres tro og bevidstheder. I stedet for at symptombehandle skal vi kigge på kernen og årsagerne til problemerne i verden. Roden til vores problemer er ikke-transcenderede egoer og ikke-enhedsbevidstheder.

Se livet med det indre øje. Hør med sindets øre. Mærk efter med hjertets puls. Træd ind på den spirituelle vej. Ingen kan begynde rejsen og indvielsen for dig, kun dig selv.


Konklusion

Vælg kærlighed. Vælg det gode. Vælg enhed. 1