19.10.2018

At være “vågen” betyder…


1. At vide, at Sandheden er metafysisk, objektiv og eksisterer uafhængigt af vores sanselige opfattelser af den.

2. At vide, at Virkeligheden består af både fysiske og spirituelle dimensioner.

3. At kende til det okkulte og forstå, at der både er lyse/gode og mørke/onde aspekter til det.

4. At vide, at alle religioner består af esoteriske/indre og eksoteriske/ydre domæner og forståelser.

5. At kende det sande Selv og forstå dets forbindelse til Alting/Gud/Universet.

6. At vide, at vi er spirituelle væsner der har en midlertidig menneskelig oplevelse.

7. At vide, at vi alle har skyggesider som kan komme til udtryk uhensigtsmæssigt, hvis ikke vi bevidstgør og lærer at kontrollere dem.

8. At bevæge sig ud af ego-identifikation og ego-tilknytning mod selv-transcendens og Enhed.

9. At gøre det bedste for Helheden og det der er bedst for flest mulige mennesker i hvert øjeblik.

10. At gøre, hvad der er godt for klimaet og jorden, herunder at passe på naturen, spise vegansk, flyve mindre, forbruge mindre, købe lokalt, mm.

11. At spise så vegansk som muligt, på grund af dyreproduktionens negative effekter på klimaet og helbred og dens unødige vold mod levende sansende væsner.

12. At vide, at hver gang man køber en vare, stemmer man med sine penge på, hvilke virksomheder og produkter man vil støtte og have i fremtiden.

13. At behandle andre som man selv vil behandles og være den forandring man vil se i verden.

14. At være kritisk over for autoriteter og lade være med blindt at følge ordrer.

15. At vide, at der er skjulte kræfter bag mange af verdens magtfulde politiske og religiøse autoriteter og organisationer.

16. At vide, at verdens regeringer har løjet om vigtige begivenheder, såsom krigen mod stoffer, 9/11, masseødelæggelsesvåben og andre falsk flag operationer.

17. At vide, at masseunderholdning, nyheder om kendte og vores forbrugerkultur oftest er distraktioner fra vigtige sandheder i verden.

18. At vide, at tilegnelsen af viden aldrig kan være objektiv negativ.

19. At vide, at sand oplysning ikke kun handler om at forfølge salighed og forbedre sig selv, men også om at skabe forandring og påvirke andre til at forbedre sig.